Educatie pentru sanatate- optional pentru clasa a VII aThis is a featured page

NOTA DE PREZENTARE
Programa de” Educatie pentru sanatate”,clasa a VII a ,cuprinde 9 obiective de referinta si exemple de activitati de invatare corespunzatoare.In clasa a VII a sunt indicate activitati specifice domeniilor Igiena personala,Sanatatea reproducerii si a familiei,Consumul si abuzul de subsante toxice,Accidente ,violenta,abuz,valori umanitare .Tema „Sarea iodata”este obligatorie pentru lasa a VII a ,urmarindu-se conexiunea cu cunostintle dobandite de la biologie si chimie.
Metodele si tehnicile de predare:brainstorming,problematizarea,jocul de rol,studiul de caz,conversatia,stiu/vreau sa stiu/am invatat,dezbaterea ,observatia ,ubul,mozaicul,etc.
Metode de evaluare:probe scrise,probe orale,probe practice,autoevluarea,miniproiecte,portofolii,proiecte,referate. Materiale auxiliare ce pot fi folosite ca suport de curs al optionalului:
-Ghid informativ penru cadrele didactice pentru domeniile :Elemente de anatomie ,Igiena personala,Activitate si odihna,Sanatatea alimentatiei,Sanatatea mediului,Sanatatea mintala,Sanatatea reproducerii si a familiei,Violenta,Accidente;
- Buletinele informative „Educatie pentru sanatate” si alte materiale elaborate de MEdC sau cu avizul MEdC ,internet,etc.


ARGUMENT

Dreptul la sanatate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizatiei Mondiale a sanatatii ,sanatatea individului este definita drept „o stare de bine fizica ,mentala si social si nu doar absenta bolii sau i infirmitatii”.Din perspectiva publica ,sanatatea constituie ,datorita imenselor sale implicatii individuale,sociale si demografice,unul din obiectivele cele mai vizate de politicile si strategiile guvernamentale din intreaga lume.Rolul acestui optional este de a ajuta la dezvoltarea armonioasa a copilului si adolescentului ,a starii lui de bine si a unei calitati superioare a vietii.Abordarea acestui optional este realizata din perspectiva stiintifica,pedagogica si legislativa.In cadrul acestui optional profesorul poate poate armoniza informatia in functie de nivelul clasei ,de dezvoltarea psihosomatica a elevilor si de particularitatile elevilor. Prin”Educatie pentru sanatate” se urmareste promovarea cunostintelor corecte privind diverse aspecte ale sanatatii si formarea de atitudini si deprinderi indispensabile unui comportament responsabil si sanatos.Scoala prin acest optional aduce o contributie substantiala in transmiterea acestor cunostinte de educatie pentru sanatatea elevilor si are abilitatea si capacitatea de a cuprinde si de a se adresa ,in timp,unui procent ridicat de populatie. Obiectivele urmarite in acest optional vizeaza:promovarea sanatatii si starii de bine a elevului(functionarea optima din punct de vedere somatic,fiziologic,mintal,emotional,social si spiritual , formarea unui stil de viata sanatos),dezvoltarea personala a elevului (autocunoasterea si constituirea unei imagini pozitive despre sine,comunicare si relationare interpersonala ,controlul stresului),prevenire(prevenirea accidentelor si a comportamentelor cu risc pentru sanatate,pevenirea atitudinii negative fata de sine si viata,prevenirea conflictelor interpersonale ,a dezadaptarii sociale si a situatiilor de criza). In concluzie prin acest optional se urmareste educarea populatiei scolare pentru un stil de viata sanatos ,facilitarea accesului la o informatie corecta avizata ,indirect se realizeaza si o educatie a adultilor,diminuarea numarului de imbolnaviri si reducerea comportamentelor cu risc.

OBIECTIVE CADRU:

1. UTILIZAREA UNOR NOTIUNI , NORME SI PRINCIPII SPECIFICE EDUCATIEI PENTRU SANATATE 2.FORMAREA UNOR ATITUDINI SI COMPORTAMENTE RESPONSABILE PRIVIND STAREA DE SANATATE 3.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE A REZOLVA SITUATII PROBLEMA PRIVIND SANATATEA SI MEDIUL


CURRICULUM CLASA A VII A OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1.UTILIZAREA UNOR NOTIUNI ,NORME SI PRINCIPII SPECIFICE EDUCATIEI PENTRU SANATATE

Obiective de referinta:la sfarsitul clasei a VII a elevul va fi capabil sa: 1.1 sa-si sustina propriile idei conforme cu principiile educatiei pentru sanatate;

Exemple de activitati de invatare: -realizarea unor albume ,afise,scenarii pentru realizarea unor productii audio/video pe teme ale educatiei pentru sanatate; -dezbaterea unor situatii problema ,in care nu se respecta principiile educatiei pentru sanatate;

2.FORMAREA UNOR ATITUDINI SI COMPORTAMENTE RESPONSABILE PRIVIND STAREA DE SANATATE

Obiective de referinta: 2.1.sa-si identifice punctele tari si punctele slabe ale propriei stari de sanatate; 2.2.sa evalueze pericolul reprezentat de consumul de substante toxice si droguri pentru starea de sanatate; 2.3.sa analizeze efectele unor comportamente neadecvate starii de sanatate ,pe grupe de varsta 2.4.sa manifeste initiativa in combaterea comportamentelor neadecvate observate la cei din jur:violenta intragrupala ,violenta mass-media ,traficul de fiinte umane; 2.5.sa utilizeze instrumentele necesare sustinerii unui comportament alimentar sanatos;

Exemple de activitati de invatare: -participarea la concursuri cu teme privind educatia pentru sanatate; -realizarea unor microcercetari privind starea de sanatate a colegilor; -caracterizarea tipologica a adolescentilor consumatori de droguri si alte substante toxice; -analiza unor cazuri de toxicomani prezentate in media -exercitii de luare a deciziilor si de analiza a consecintelor neadecvarii comportamentale pentru starea de sanatate; -proiecte comunitare /in scoala privind reducerea frecventei comportamentelor neadecvate; -realizarea unui ghid privind comportamentul alimentar sanatos pentru elevii de gimnaziu;

3.DEZVOLTAREA CAPACITATII DE A EZOLVA SITUATII PROBLEMA PRIVIND SANATATEA SI MEDIUL

Obiective de referinta: 3.1.sa identifice oportunitatile pentru sanatatea mediului si factorii de risc la adresa acestuia; 3.2.sa analizeze consecintele consumului de substante toxice asupra sanatatii fizice si mentale; 3.3.sa cunoasca consecintele debutului vietii sexuale; 3.4.sa intervina eficient in situatiile problema din domeniul sanatatii;

Exemple de activitati de invatare: -lansarea unor proiecte individuale /de grup pe teme de sanatate a mediului prin reaalizarea de postere/afise; -concursuri interclase pe probleme de mediu; -realizarea unor minimachete si a unor interviuri privind comportamentele consumatorilor de substante toxice ; -elaborarea de materiale privind caracteristicile psihologice si comportamentale ale toxicomanilor; -exercitii de intocmire a planului de viata; -exercitii de negociere a implicarii propriei persoane in debutul vietii sexuale ; -exercitii de negociere; -realizarea de materiale informative;


CONTINUTURI

1. IGIENA PERSONALA 1.1. Influenta modei asupra dezvoltarii personale a elevului 1.2. Produsele si serviciile cosmetice ,riscurile folosirii lor:manichiura ,pedichiura,cosmetica-potentiali factori de risc 1.3. Ce este HIV/SIDA ?Ce este TBC-ul?

2. ACTIVITATE SI ODIHNA 2.1. Dozarea efortului intelectual pentru examene si concursuri 2.2. Modalitati si abilitati de organizare a timpului

3. SANATATEA MEDIULUI 3.1. Resurse naturale :importanta lor pentru un organism sanatos 3.2. Factorii de mediu care influenteaza starea de sanatate

4.SANATATEA MINTALA 4.1. Stres ,supraincarcare ,adaptabilitate 4.2.Controlul emotiilor negative (frica,furia,etc.) 4.3.Exprimarea starilor emotionale ale fetelor si baietilor 4.4Vocatie si implinire

5. SANATATEA ALIMENTATIEI 5.1. Calitatile organoleptice ale alimentelor:ponderea alimentelor in ratia zilnica 5.2. Sarea iodata in alimentatie :efectele carentei de iod 5.3. Declansarea obezitatii prin alimentatie nesanatoasa 5.4. Raportul calitate-pret in alegerea alimentelor 5.5. Imaginea corporala si comportamentul alimentar

6.SANATATEA REPRODUCERII SI A FAMILIEI 6.1. Ceasul organismului feminin ,ceasul organismului masculin 6.2. Comportamentul sexual responsabil:atitudini fata de debutul vietii sexuale 6.3. Mituri legate de sexualizare/comportament sexual (reactii comportamentale fata de manifestarile anatomo-fiziologice ale pubertatii) 6.4. Infectii cu transmitere sexuala –comportamente cu risc in transmiterea HIV/SIDA 6.5. Planuri de viata:familie ,relatii sociale ,impactul vietii sexuale asupra viitorului 6.6. Conceptia si sarcina –riscurile sarcinii in pubertate si adolescenta pentru mama si copil 6.7. Sarcina nedorita si avortul –servicii sociale :planificare familiala ,consiliere 6.8. Violenta in sexualitate ,abuzul sexual

7.CONSUMUL SI ABUZUL DE SUBSTANTE TOXICE 7.1. Trecerea de la consumul accidental la abuzul de droguri (toleranta, dependenta, sevraj , dezintoxicare) 7.2. Dependenta de alte substante (alcoolism,tabagism) 7.3. Mituri,prejudecati,stereotipuri privind consumul de substante toxice 7.4. Consecintele toxicomaniei in plan individual si social 7.5. Legislatia privind comercializarea ,traficul si consumul de substante toxice

8.ACCIDENTE ,VIOLENTA ,ABUZ,VALORI UMANITARE 8.1. Forme ale violentei in familie (fizica ,sociala,economica,emotionala,sexuala) 8.2. Violenta in mass-media .Consumatorul de mesaj 8.3. Modalitati de prevenire a violentei 8.4. Traficul de fiinte umane-consecinte individuale si sociale 8.5.Solidaritatea umana in situatii de cataclisme ,razboi,zone de conflict

MODALITATI DE EVALUARE :*probe scise(eseuri,chestionare) *probe orale *probe practice *autoevaluare *portofolii *realizarea de anchete si minicercetari *studii de caz

Şcoala cu clasele I- VIII Nr 1 ONESTI -BACAU Avizat

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Clasa a VII –a anul şcolar 2006 /2007 semestrul I

Nr. crt. Capitolul /titlu Unitatea de învăţare Ob.de refer. Conţinutul lecţiilor Nr. ore Data /săpt Observatii

D.p
Przentarea generală a Programului Naţional Educaţie pentru Sănătate 1 S1
1. Igiena personală 1.1 Influenţa modei asupra dezvoltarii personale a elevilor 1 S2


2.5 Produsele şi serviciile cosmetice ,riscurile folosirii lor 1 S3


3.3 Ce este HIV/SIDA ?, dar TBC-ul? 1 S4
2. Activitate şi odihnă 1.1 Dozarea efortului intelectual- modalităţi de organizare a timpului liber 1 S5
3. Sănătatea mediului 2.3 Un mediu sănătos pentru copii- resurse naturale,factori de risc 1 S6
4. Sănătate mintală 2.5 Stres – supraîncărcare ,adaptabilitate 1 S7


2.4 Controlul emoţiilor negative-frica,furia,etc. 1 S8


2.1 Exprimarea stărilor emoţionale ale fetelor si băieţilor
S9

EVALUARE
Aspecte psihologice ale sănătăţii 1 S10
5. Sănătatea alimenta- 2.5 Calităţile organoleptice ale alimentaţiei-sarea iodată –efectele carenţei 1 S11

ţiei 2.5 Raport calitate/preţ în alegerea alimentelor 1 S12
.
2.3 Comportamentul alimentar-declanşarea obezităţii,imaginea corporală 1 S13
6. Sănătatea reprodu- 3.2 Ceasul organismului feminin, ceasul organismului masculin 1 S14

cerii şi a familiei 3.3 Comportamentul sexual responsabil-atitudini faţă de debutul sexual 1 S15


3.2 Mituri legate de sexualitate-comportament sexual 1 S16


3.3 Infecţii cu transmitere sexuală-comportamente de risc la boala SIDA 1 S17


3.2 Planuri de viaţă- familie,relaţii sociale,impact 1 S18

Şcoala cu clasele I- VIII Nr 1 ONESTI BACAU Avizat,


PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Clasa a VII-a,anul şcolar 2006 / 2007 semestrul al II-leaNr. crt. Unitatea de învăţare Ob.de refer. Conţinutul lecţiilor Nr. ore Data Observatii

D.p
Jurnalul personal – ce am învăţat nou despre…. 1 S1


3.3 Concepţia şi sarcina - riscurile sarcinii în pubertate şi adolescenţă 1 S2


3.4 Sarcina nedorită şi avortul - servicii sociale-consiliere ,planificare 1 S3


3.3 Violenţa în sexualitate,abuzul sexual 1 S4
7. Consumul şi abuzul 2.2 Trecerea de la consumul accidental la abuzul de droguri 1 S5

De substanţe toxice 1.1 Dependenţa de alte substanţe –alcoolism,tabagism,etc 1 S6


2.1 Mituri,prejudecăţi,stereotipuri privind consumul de substanţe toxice 1 S7


3.2 Consecinţele toxicomaniei în plan individual şi social 1 S8


3.1 Legislaţia privind comercializarea,traficul şi consumul e subs.toxice 1 S9

EVALUARE
Imaginea corporala şi comportamentul elevului 1 S10
8. Accidente,violenţă, 2.4 Forme de violenţă în familie-fizică,socială,sexuală ,emoţională, etc 1 S11

abuz,valori umani- 1.1 Violenţa în mass-media. Consumatorul de mesaj. 1 S12
. tare 2.1 Modalităţi de prevenire a violenţei 1 S13


1.2 Traficul de fiinţe umane - consecinţe individuale şi sociale 1 S14


3.1 Solidaritatea umană în situaţii de cataclisme,război,zone de conflict 1 S15

Recapitulare finală
Factorii de mediu care influenţează starea de sănătate 1 S16Vocaţie şi împlinire 1 S17


No user avatar
nyros86
Latest page update: made by nyros86 , Oct 13 2009, 8:36 AM EDT (about this update About This Update nyros86 ttrsh - nyros86

1 word added
2 words deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: optional
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.